Súbor bytových domov v Martine (Tatradomy)

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1963. Tzv. Tatradomy sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne. Autorom stavieb je Milan Michal Harminc. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom I. Dom bol postavený v roku 1920 v historizujúcom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový solitér stojí na ulici Kuzmányho 35.

Bytový dom II. Nájomný dom bol postavený v roku 1920 v historizujúcom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový solitér stojí na ulici Kuzmányho 37.

Bytový dom III. Nájomný dom bol postavený v roku 1920 v historizujúcom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový solitér stojí na ulici Novákova 24.