Studnička pod Žeravicou – Udiča

Studnička pod Žeravicou – Udiča

Studnička sa nachádza v nadmorskej výške 596m na trase náučného chodníka Prosňanským chotárom (zelený okruh) pod vrchom Žeravica (596,4m) v katastri obce Udiča, miestna časť Prosné. Upravená studnička v tvare múrika z kameňa, z ktorého je vyvedená umelá rúrka a z nej voda vyteká do malého dreveného válova. Na plechovej je nápis: “ Studnička pod Žeravicou (596m) – S úctou sa skloň k prameňu, osviež sa a napi, potom postoj chvíľočku, vychutnaj si vodičku. Čo je tvoje pozberaj a ďalej sa poberaj. V spolupráci s majiteľom pozemku Urbár Prosné tento prameň upravili pre obyvateľov a návštevníkov lesa poľovníci z Prosného. 19.8.2007.“