Socha v Detskom mestečku v Trenčíne

Pamiatkový objekt NKP Detský domov s areálom vyhlásený v roku 2017. Abstraktná socha vegetamorfného tvaru zo 70.rokov 20.storočia. Jej autorom je Karol Lacko. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v centrálnej časti areálu Detského mestečka Zlatovce v lokalite Hanzlíková na ulici Na Dolinách na pravom brehu Váhu, severozápadne od cintorína.

Leave a Reply