Socha svätého Floriána vo Vajnoroch

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1990. Klasicistické dielo z roku 1832. Upravované bolo v roku 1992. Nachádza sa na ulici Roľnícka pred domom č.186 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou svätého Floriána. Má štvorcový pôdorys.

Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1832 stojí na podstavci.

Leave a Reply