Socha Panny Márie Karmelskej v Prievidzi

Pamiatkový objekt NKP Kláštor piaristov vyhlásený v roku 1963. Vsadená baroková socha stojí vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravená bola v rokoch 1969-1970. Autorom sochy je Dionýz Stanetti.

Leave a Reply