Škola Sasinkova 2 (Staré teoretické ústavy LF)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Kubistická budova bola postavená v rokoch 1926-1927. Upravovaná bola v rokoch 1936-1937, v 50. a 60.rokoch 20.storočia, v rokoch 1987-1991 a 1993-1994. Má trojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Solitérna budova školy, staré teoretické ústavy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Anatomický ústav, stojí na ulici Sasinkova 2 v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply