Škola Podjavorinskej 1

Národná kultúrna pamiatka Škola a záhrada vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Škola. Novoklasicistická budova bola postavená v roku 1885. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare H, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je pravdepodobne Ignác Feigler ml. Chodbová solitérna budova základnej školy so záhradou s historickou zeleňou, školským dvorom, stojí na ulici Podjavorinskej 1 v Pamiatkovej zóne.

Záhrada. Záhrada, školský dvor, má pôdorys v tvare U. Bola vybudovaná v roku 1885.

Leave a Reply