Škola Palisády 38 (Obchodná akadémia)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančná budova bola postavená pred rokom 1894. Upravovaná bola v rokoch 1919, 1920 a 1925. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ferdinand Kittler. Nárožná chodbová budova školy, bývalá Obchodná akadémia, stojí na ulici Palisády 38 pri ulici Štetinová v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply