Skleník v Adamovských Kochanovciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Kovový skleník na murovanom sokli bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v období koniec 19.storočia až začiatok 20.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa pri bazéne v juhovýchodnej časti parku pri Adamovskom kaštieli v Malých Bierovciach.

Leave a Reply