Sirotinec v Modre

Národná kultúrna pamiatka Sirotinec a sadovnícka úprava vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa na ulici Vajanského 77 juhozápadne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Sirotinec. Budova „Modranského sirotinca“ bola postavená v modernistickom slohu v rokoch 1912-1913. Upravovaná bola v rokoch 1937-1938 a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná solitérna stavba s podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Autorom stavby je D. Jurkovič.

Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1912-1913, 1937-1938 a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa okolo sirotinca.

Leave a Reply