Sídlisko Hrádok v Prosieku

Národná kultúrna pamiatka Opevnené sídlisko vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Opevnené sídlisko. Opevnené sídlisko, hrádok na kóte 800,0m. Sídlisko bolo osídlené v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku. Hrádok sa nachádza pri ústí Prosieckej doliny.

Val. Viditeľný val z obdobia neskorého laténu a mladohalštatu.