Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Sekvojovec mamutí s výškou 48m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 120 rokov (pochádza z 2.polovice 19.storočia). Vzhľadom na svoj vek je mimoriadne významným stromom v okrese. Je chránený z vedeckých, ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dolná Krupá.