Lipa na cintoríne v Dobrej Vode

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Mohutná lipa malolistá s výškou 35m, obvodom kmeňa 655cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránená z kultúrnych, historických, krajinotvorných, krajinárskych a estetických dôvodov. Mimoriadne významný strom v okrese. Nachádza sa v obci Dobrá Voda na cintoríne.