Roľnícky dvor Námestie 6.apríla 4, 6, 8

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Stavby postavené pred rokom 1896. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Ľudový dom s hospodárskou časťou z kameňa a nepálenej tehly. Upravovaný bol v rokoch 1998 a 2007. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojpriestorovou dispozíciou. Nachádza sa na Námestí 6.apríla 4.

Ľudový dom. Ľudový dom z kameňa a nepálenej tehly. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a päťpriestorovou dispozíciou. Nachádza sa na Námestí 6.apríla 6 na západnej strane spoločného dvora.

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Ľudový dom s hospodárskou časťou z kameňa a nepálenej tehly. Prízemná stavba s pôdorysom v tvare L a trojpriestorovou dispozíciou. Nachádza sa na Námestí 6.apríla 8 na východnej a južnej strane spoločného dvora.

Leave a Reply