Remeselnícky dvor Ferdiša Kostku 25

Národná kultúrna pamiatka Pamätný remeselnícky dom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Ferdiša Kostku 25 v severnej časti mesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný remeselnícky dom. Rodný dom Ferdiša Kostku /1878-1951/ bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v roku 1830, po roku 1918, po roku 1945 a v rokoch 1967-1968 a 1996. Je to prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. V dome bola hrnčiarska dielňa F. Kostku, Dnes sa tu nachádza múzeum.

Hrnčiarska pec. Murovaná stavba s hrnčiarskou pecou z roku 1830. Upravovaná bola po roku 1918, po roku 1945 a v rokoch 1967-1967 a 1996. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Leave a Reply