Presbytérium kostola v Rajeckej Lesnej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranogotická kaplnka bola pôvodne presbytériom bývalého rímsko-katolíckeho Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov, ktorý bol postavený na prelome 13. a 14.storočia. Legenda, ktorá existuje, objasňuje pôvod patrocínia kostola. Michal Walach bol vojakom vojvodu Štibora. V roku 1410 počas prusko-poľskej vojny vypálili poľské mesto Stary Sącz aj s kostolom zasväteným Najsvätejšej Trojici. V Sączi žila blahoslavená Kunigunda, veľká ctiteľka Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Po vypálení Sącza sa vojvoda Štibor veľmi zmenil. Aby odčinil svoj hriech, budoval kostoly a kláštory na Slovensku. Teda aj šľachtic Michal Walach, keď v roku 1413 od Štibora dostal dedičné richtárstvo vo Frivalde, tu dal postaviť kostol a zasvätil ho Panne Márii, Kráľovnej anjelov. Na slávnosť Najsvätejšej Trojice sa konala zmierna púť za vypálený kostol v Poľsku. Kostol bol zbúraný v roku 1863. Zostala iba časť, zvaná presbytérium. Kaplnka bola upravovaná v roku 1990. Má pôdorys podkovy, je jednopriestorová, jednopodlažná. V interiéri sa nachádzajú stredoveké maľby zo 14.-15.storočia. Stojí v strede obce.