Prameň BHS-2 v Belušských Slatinách – Beluša

Prameň BHS-2 v Belušských Slatinách – Beluša

Veľmi obľúbený zdroj minerálnej vody z vrtu BHS-2 je hojne využívaný na pitie. Z nerezového potrubia, ktoré od cesty zakrýva kameň, vyteká minerálna voda priamo do žľabu. Je to voda hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, sírna a silne železitá. Žľab tu bol vybudovaný v roku 1970. Voda odteká do potoka. Výdatnosť je udávaná do 10l/min. Nad vrtom je vybudovaný ihlanový prístrešok. Nadmorská výška vrtu je 308m. Nachádza sa v Beluši v lokalite Belušské Slatiny, kúsok za odbočkou k bývalému kúpalisku pod hlavnou cestou medzi ňou a potokom.