Polyfunkčné domy Námestie SNP 13, 14, 15

Národná kultúrna pamiatka Polyfunkčné domy vyhlásená v roku 1985. Súbor družstevných domov sa nachádza v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1939. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Radový polyfunkčný dom stojí na Námestí SNP 13.

Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1939. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je sedempodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Radový polyfunkčný dom stojí na Námestí SNP 14.

Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1939. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Nárožný polyfunkčný dom stojí na Námestí SNP 15.

Leave a Reply