(91D0*) Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Biotop tvoria rozvoľnené, nezapojené porasty briez, borovíc a smreka na rašelinových pôdach. Vyskytujú sa najmä na okrajoch rašelinísk, prípadne v terénnych zníženinách na oglejených pôdach, kde dochádza k tvorbe rašeliny. Povrch je zväčša rovný alebo s nepatrným sklonom svahu, prípadne mierne klenutý. Bylinné poschodie je druhovo chudobné, špecifické v závislosti od typu rašeliniskových lesov. Prítomné sú nízke kríčky, predovšetkým v borovicových lesíkoch. Pokryvnosť machorastov je zvyčajne vyššia ako pokryvnosť bylín, pri rašeliniskových smrekových lesoch machorasty pokrývajú viac ako 90% povrchu pôdy. Na Slovensku majú ťažisko výskytu na Orave a v Podtatranských kotlinách.

Biotop Ls7.1

Biotop Ls7.2

Biotop Ls7.3

Biotop európskeho významu 91D0* (Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách)
Zdroj: www.sopsr.sk