(Ls7.2) Rašeliniskové borovicové lesy

Rozvoľnené porasty borovice lesnej s prímesou smreka, kosodreviny, na rašelinových pôdach suchších okrajov vrchovísk. Nie je to typické ombrotrofné vrchovisko, pretože je dosycované aj podzemnou vodou. V monotónne ladenom podraste s jednoduchou štruktúrou dominujú drobné kríčky, ostrice a machorasty. Pomerne vzácne sa vyskytuje v celkoch Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda a Vysoké Tatry.