Plynáreň v Ružinove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Areál bol postavený v roku 1935. Upravovaný bol v roku 1995. Areál SPP sa nachádza na ulici Mlynské Nivy 44. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kotolňa. Budova kotolne má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. V súčasnosti sa v nej nachádza Plynárenské múzeum.

Komín. Tehlový komín bratislavskej plynárne.

Výrobná hala s laboratóriom. Výrobná hala, sulfátka, s laboratóriom má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2012. V súčasnosti sa v hale nachádza Plynárenské múzeum.

Leave a Reply