Pilier erbov družobných miest v Dubnici nad Váhom

Pilier erbov družobných miest v Dubnici nad Váhom

Pilier s menami družobných miest má tvar deleného kvádra, na ktorom na každej strane sa nachádza reliéfny erb s názvom družobného mesta. Okrem erbu Dubnice nad Váhom sú na ňom erby miest Otrokovice z Českej republiky, Zawadzkie z Poľska a Vác z Maďarska. Pilier sa nachádza v Parku Alexandra Dubčeka pred Mestským úradom v Dubnici nad Váhom.