Pamiatková zóna Nitrianske Pravno

Územie obce bolo 27.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2005 boli upravené jej hranice. Renesančné štvorcové námestie tvorí centrum obce. Je významné zachovanou typickou meštiackou zástavbou a radnicou v jeho strede.

Leave a Reply