Pamiatková rezervácia Trenčín

Historické jadro mesta bolo 11.9.1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Celková výmera rezervácie je 85,15ha. V roku 2015 sa v pamiatkovej rezervácii nachádzalo 112 kultúrnych pamiatok.

Leave a Reply