Pamätný dom vo Folkušovej

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Budova bývalej školy bola postavená koncom 19.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná. Je pamätná tým, že v jej priestoroch boli v 2.svetovej vojne zavraždení občania. Budova stojí východne na hornom okraji obce Folkušová 46.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa zavraždeným občanom.