Pamätný dom v Oravskej Jasenici

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Pamätný dom, budova základnej školy,  zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Pamätný je v súvislosti s kultúrnym pracovníkom, reprezentantom slovanskej vzájomnosti, Martinom Hamuljakom /1789-1859/. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Stojí v strede obce Oravská Jasenica 126.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa M. Hamuljaka.