Pamätný dom v Liptovskom Mikuláši (Rázusovci)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätné tabule vyhlásená v roku 1991. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Rodný dom spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej bol postavený na prelome 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v 20.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Vrbická 61. V súčasnosti sa v budove nachádza expozícia o spisovateľoch.

Pamätná tabuľa I. Pamätná tabuľa M. Rázusa.

Pamätná tabuľa II. Pamätná tabuľa M. Rázusovej-Martákovej.