Pamätný dom v Hybiach (J. Greichmann)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Rodný dom básnika J. Greichmanna /1822-1897/ bol postavený v klasicistickom slohu na prelome 18. a 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce Hybe 309.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa J. Greichmanna.