Pamätný dom M. Uhera v Lubine

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Rodný dom M. Uhera bol postavený v 20.storočí. Upravený bol v 20.storočí. Je to jednopodlažná budova s pivnicou a obdĺžnikovým pôdorysom. Miloš Uher (1914-1945), veliteľ partizánskeho oddielu Hurban, kapitán In memoriam, vyznamenaný Štefánikovým radom 4.stupňa v roku 1992. Odpočíva v kruhu svojich spolubojovníkov na vrchu Roh, vo vybudovanom pamätníku. Dom sa nachádza  v obci Lubina 278.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa M. Uhera.

Leave a Reply