Pamätník Alexandra Dubčeka v Dubnici nad Váhom

Pamätník Alexandra Dubčeka v Dubnici nad Váhom

Na pamätníku je nápis: „Alexander Dubček 27.11.1921-7.11.1992, priamy účastník SNP pôsobil v Dubnici nad Váhom v rokoch 1939-1944“. Pamätník bol odhalený 27.8.1997 a jeho autorom je akademický sochár Miroslav Tomaška. Tvorí ho delená stena, na ktorej sú osadené štyri reliéfne tabule. Na pravej hornej tabuli je busta Alexandra Dubčeka, ľavá horná tabuľa je prázdna. Na pravej dolnej tabuli je nápis, a na ľavej dolnej tabuli je reliéf Dubčekovej ruky a dátumy jeho narodenia a tragického úmrtia. Pamätník na pamiatku pobytu Alexandra Dubčeka v meste sa nachádza na Námestí Alexandra Dubčeka pred Mestským úradom v Dubnici nad Váhom.