Pamätné miesto Oravských žiadostí v Oravskej Porube

Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätnou tabuľou vyhlásená v roku 1975. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätné miesto. Pamätné miesto s pamätnou tabuľou na Oravské žiadosti z roku 1848 sa nachádza v parku v časti Geceľ.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa Oravských žiadostí.

Veža. Geceľská veža.