Pamätné miesto ilegálnej SNR v Mošovciach

Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto vyhlásená v roku 1979. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätné miesto. Pamätné miesto je venované zasadnutiu ilegálnej Slovenskej národnej rady dňa 20.7.1944, ktoré sa konalo na tomto mieste. Na stretnutí ilegálnej SNR a Vojenského ústredia sa rozhodlo o vyhlásení SNP. Nachádza sa v Žarnovickej doline.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa ilegálnej SNR.