Pamätné miesto brigády Čapajev v Hermanovciach nad Topľou

Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pomník vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v Údolí obrov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätné miesto. Pamätné miesto brigády Čapajev a padlých v SNP. Upravované bolo v roku 1972.

Pomník. Pomník brigády Čapajev z roku 1972. Autorom je J. Machaj. Partizánska skupina Čapajev pôsobila v okolí obce.