Pamätná tabuľa V. Roya v Adamovských Kochanovciach

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Vladimírovi Royovi /17.4.1885-6.2.1936/, básnikovi, prekladateľovi a kňazovi, je od roku 1965 osadená na jeho rodnom dome, bývalej evanjelickej fare č.209, stojacom v strede obce. Autorom je Milan Struhárik.

Leave a Reply