Pamätná tabuľa RNV v Handlovej

Pamiatkový objekt NKP Dom pamätný a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Na robotníckom dome, postavenom v roku 1924, je od roku 1955 osadená pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru. Nachádza sa na ulici SNP 22.

Leave a Reply