Pálfiovský kaštieľ v Plaveckom Podhradí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Monumentálny neskororenesančný kaštieľ bol postavený v 17.storočí. Postavil ho Mikuláš Pálfi, ambiciózny politik, staviteľ, palatín a miestodržiteľ Bratislavského hradu. Objekt v 18.storočí zbarokizovali a okolie upravili na park. Novšie úpravy prebehli v 19. a 20.storočí. Tieto úpravy ubrali veľa z jeho pôvodného výtvarného vzhľadu. Napriek značným úpravám si interiér zachoval prvky dispozície reprezentačnej feudálnej architektúry. Po roku 1970 sa uskutočnila obnova kaštieľa pre nové využitie. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný. Bloková budova s ústredným nádvorím a s nárožnými polygonálnymi vežami má arkádu a zdôraznený nástup na slávnostné schodište. Kaštieľ stojí na okraji obce Plavecké Podhradie 16. Prístupný je gaštanovou alejou. Pôvodne ho obklopoval priestranný park. Dnes je v kaštieli Štátny archív a je neprístupný verejnosti.

Leave a Reply