Maloplošné chránené územia

Na území okresu Žiar nad Hronom sa nachádza 10 prírodných rezervácií a 3 prírodné pamiatky. Bralce Bujačia lúka Ihráčske kamenné more Jastrabská skala Kamenné more Kamenný jarok Kapitulské bralá Kremnický Štós Pralesy Slovenska – Brvenné Pralesy Slovenska – Demian Pralesy Slovenska – Dolný chlm Pralesy Slovenska – Horná skala Szabóova skala

Duglaska v Starej Kremničke

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Duglaska tisolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 274cm, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Svojim zdravotným stavom a mohutnosťou kmeňa je ojedinelým exemplárom v tunajších lesných porastoch. Je chránená z vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa pri obci Stará Kremnička v lokalite Ždáňska Studňa pri ústí prameňa Potôčik.

Wilckensové pamätné stromy

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1986 a 1996. Skupina štyroch stromov. Dva exempláre javora mliečneho s výškou 21 a 23m, obvodom kmeňa 220 a 240cm, priemerom koruny 7 a 9m a vekom 80 rokov a dva exempláre smrekovca opadavého s výškou 26 a 27m, obvodom kmeňa 240 a 245cm, priemerom koruny 8 a 9m a vekom 80 rokov. Boli vysadené pri pamätníku profesora Dr. Henricha Davida Wilckensa /1763-1832/, zakladateľa lesníckej vedy, významnej osobnosti v histórii lesníctva na Slovensku. Sú chránené z náučných, kultúrnych a výchovných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Repište na križovatke pri odbočke na Detvu.

Dub pri Lutile

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Starý, mohutný, esteticky významný dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 355cm, priemerom koruny 20m a odhadovaným vekom 200 rokov. Je chránený z vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa pred obcou Lutila pri ceste do obce Lovčica-Trubín asi 100m od odbočky štátnej cesty Žiar nad Hronom – Handlová.