Územia európskeho významu

Na území okresu Ružomberok sa nachádza 14 území európskeho významu. Ďumbierske Tatry (SKUEV0302) Choč (SKUEV0305) Močiar (SKUEV0254) Orava (SKUEV0243) Revúca (SKUEV0164) Salatín (SKUEV0197) Salatín (SKUEV1197) Sliačske travertíny (SKUEV0152) Sliačske travertíny (SKUEV1152) Šíp (SKUEV0663) Tlstá (SKUEV0058) Váh (SKUEV0253) Veľká Fatra (SKUEV0238) Zvolen (SKUEV0198)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Ružomberok sa nachádza 10 národných prírodných rezervácií, 12 prírodných rezervácií, 3 národné prírodné pamiatky, 13 prírodných pamiatok a 2 chránené areály. Bešeňovské travertíny Blatné Brankovský vodopád Bukovinka Čierny kameň Dogerské skaly Háj pred Teplou dolinou Choč Ivachnovský luh Jánošíkova kolkáreň Jazierske travertíny Korbeľka Kornietová Kozí chrbát Krkavá skala Kundračka Kunovo Liskovská jaskyňa Lúčanské travertíny Lúčanský vodopád Matejkovský kamenný prúd Meandre Lúžňanky Močiar Mohylky Pralesy Slovenska – Čierny kameň Pralesy Slovenska – Jánošíkova kolkáreň Prielom Teplého potoka Revúca Rojkovská travertínová kopa Rojkovské rašelinisko Rumbále Salatín Skalná Alpa Skalná päsť Sliačské travertíny Smrekovica Suchý vrch Šíp Turícke dubiny Vlčia...

Liskovská lipa

Za chránený bola vyhlásená v roku 1999. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 34cm, výškou 24m, priemerom koruny 16m a vekom okolo 120 rokov. Strom je významný z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického, kultúrneho a vedeckého. Nezistené miery?

Lipy v Hrbôltovej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Sú to štyri exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 182cm, výšku 20m a priemer koruny 15m. Druhá má obvod kmeňa 224cm, výšku 23m a priemer koruny 16m. Tretia má obvod kmeňa 240cm, výšku 25m a priemer koruny 16m. Posledná lipa má obvod kmeňa 225cm, výšku 24m a priemer koruny 18m. Stromy majú vek okolo 100 rokov. Sú významné z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinotvorného a estetického hľadiska. Rastú v Hrboltovej v lokalite v Hruští.

Lipová alej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1978 a 1996. Je to skupina 110 stromov, lipová aleja, ktorú tvoria exempláre lipy malolistej spojené s históriou klimatických kúpeľov v Ľubochni. Vek okolo 110 rokov. Stromy boli vysadené koncom 19.storočia. Sú významné z kultúrno-výchovného, estetického, zdravotného, krajinotvorného, vedeckého a ekologického hľadiska. Rastú vo veľkom kúpeľnom parku v Ľubochni. Aleja vytvára významný prechod z prostredia kúpeľnej osady do horského prostredia Ľubochnianskej doliny. Lipová aleja vedie od hlavnej cesty cez obec až po futbalový štadión.