Lipová alej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1978 a 1996. Je to skupina 110 stromov, lipová aleja, ktorú tvoria exempláre lipy malolistej spojené s históriou klimatických kúpeľov v Ľubochni. Vek okolo 110 rokov. Stromy boli vysadené koncom 19.storočia. Sú významné z kultúrno-výchovného, estetického, zdravotného, krajinotvorného, vedeckého a ekologického hľadiska. Rastú vo veľkom kúpeľnom parku v Ľubochni. Aleja vytvára významný prechod z prostredia kúpeľnej osady do horského prostredia Ľubochnianskej doliny. Lipová aleja vedie od hlavnej cesty cez obec až po futbalový štadión.