Maloplošné chránené územia

Na území okresu Piešťany sa nachádza 6 prírodných rezervácií, 6 prírodných pamiatok, 1 chránený areál a 2 obecné chránené územia. Barania zem Čerenec Chríb Lančársky Dubník Lido Malá dolnosokolská jaskyňa Malá Pec Málová Orlie skaly Pod Holým vrchom Sĺňava Veľká dolnosokolská jaskyňa Veľká pec Veľký jarok Visiace skaly

Platan v parku v Sokolovciach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Mohutný platan javorolistý s výškou 45m, obvodom kmeňa 823cm, priemerom koruny 35m a vekom viac ako 300 rokov. Mimoriadne významný strom v okrese. Je chránený vzhľadom na svoj vek a z ekologických, krajinotvorných, estetických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Sokolovce.

Piešťanské topole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2006. Sú to dva exempláre topoľa čierneho s výškou 20 a 22m, obvodom kmeňa 557 a 610cm, priemerom koruny 25 a 29m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z vedeckého, ekologického a krajinotvorného dôvodov. Nachádzajú sa v Piešťanoch.

Kolonádový most v Piešťanoch

Národná kultúrna pamiatka Kolonádový most a socha vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa na ulici Winterova 72 v meste v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kolonádový most. Funkcionalistický sklenený krytý (promenádny) most pre peších cez Váh postavený v rokoch 1931-1933. Upravovaný bol v rokoch 1952-1956. Most s presklenou kolonádou. Autorom je architekt Emil Belluš. Spája mesto s kúpeľným ostrovom. Socha. Plastika barlolámača.