Platan v parku v Sokolovciach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Mohutný platan javorolistý s výškou 45m, obvodom kmeňa 823cm, priemerom koruny 35m a vekom viac ako 300 rokov. Mimoriadne významný strom v okrese. Je chránený vzhľadom na svoj vek a z ekologických, krajinotvorných, estetických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Sokolovce.