Hrob K. Latečkovej v Nitre

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob robotníčky Kláry Latečkovej /1895-1928/ s náhrobníkom z roku 1928. Upravovaný bol v roku 1959. Klára Latečková bola zastrelená počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov v roku 1928. Nachádza sa v časti Dolné Krškany na cintoríne v sektore 84, hrob č.450.

Hrobka rodiny Edelsheim-Gyulai v Horných Lefantovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická hrobka (krypta) rodiny Edelsheim-Gyulai z 30.rokov 19.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes schátralá voľne prístupná rodová hrobka so zvyškom parku s prístupovou cestou vedúcou v aleji. Zničený interiér. Nachádza sa v lese za obcou pri lesnej ceste južne od Lefantovského potoka asi 300m južne od cesty do lefantovského kaštieľa.

Vojnový cintorín v Nitre

Národná kultúrna pamiatka Vojnový cintorín a pomník vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa na ulici Nitrianska pri ulici Popradská, západne od židovského cintorína v zástavbe rodinných domov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vojnový cintorín. Vojnový cintorín z 1.svetovej vojny (lazaretný cintorín) z roku 1915. Upravovaný bol v rokoch 1915, 1924, 1928 a 1970. Cintorín má obdĺžnikový pôdorys. Podstavec pomníka. Štvorboký betónový podstavec pomníka z roku 1924. Upravovaný bol v 1.polovici 70.rokov 20.storočia a v roku 2017. Modernistický pomník so štvorcovým pôdorysom stojí v centre cintorína. Socha pomníka. Modernistická socha trúchliaceho vojaka z roku 1924. Upravovaná bola v roku 2017. Jej autorom je Július Bártfay. Dielo je deponované mimo cintorína. Kópia sochy pomníka. Kópia...