Administratívna budova Štefánikova trieda 67 v Nitre (Okresná nemocenská poisťovňa)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Funkcionalistická budova postavená v rokoch 1937-1940. Upravovaná bola v rokoch 1996-1997. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného T, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je František Faulhammer. Solitér sa nachádza na Štefánikovej triede 67 v lokalite Staré mesto v Pamiatkovej zóne.

Pamätný dom v Kapinciach (M. Pavlovič)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný dom. Dom v štýle ľudového staviteľstva z nepálenej tehly bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Pamätný je v súvislosti s majorom M. Pavlovičom. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa v obci Kapince 9. Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa majora M. Pavloviča.

Kláštor paulínov v Horných Lefantovciach

Národná kultúrna pamiatka Kláštor a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor. Novobaroková budova bývalého paulínskeho kláštora (Veľký kaštieľ, Horný kaštieľ) zo 14.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1636, 1774-1775, 1839, 1894, po roku 1945 a v rokoch 1977-1984. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom obnovy v roku 1894 je Jozef Hubert, autorom malieb z rokov 1774-1775 je J. W. Bergl. Solitér sa nachádza za obcou Horné Lefantovce 382 v parku. Dnes je v budove bývalého kláštora ústav. Park. Prírodno-krajinársky park z 19.storočia pri ústave. Upravovaný bol po roku 1945. Má nepravidelný pôdorys.

Fontána pri Fakultnej nemocnici v Nitre

Národná kultúrna pamiatka Fontána vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa na ulici Špitálska v areáli Fakultnej nemocnice v pamiatkovej zóne. Modernistické dielo z roku 1939. Autorom je József Elemír Mészáros. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Kamenný podstavec sochy fontány. Socha. Mužský figurálny motív s názvom Túžba po vyzdravení.