Územia európskeho významu

Na území okresu Námestovo sa nachádza 16 území európskeho významu. Babia hora (SKUEV0189) Hruštínska hoľa (SKUEV0661) Koleňová (SKUEV0659) Lesnianska hoľa (SKUEV0964) Lomnianska hoľa (SKUEV0826) Macangov Beskyd (SKUEV0660) Oravská vodná nádrž (SKUEV0304) Oravská vodná nádrž (SKUEV2304) Pilsko (SKUEV0188) Pramene Hruštínky (SKUEV0185) Rašeliniská Bielej Oravy (SKUEV0191) Rašeliniská Oravských Beskýd (SKUEV0187) Slaná voda (SKUEV0190) Ústie Bielej Oravy (SKUEV0658) Vahanov (SKUEV0828) Vasiľovská hoľa (SKUEV0662)

Lipa na súkromnom pozemku

Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Je chránená z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 473cm, výškou 27m, priemerom koruny 22m a vekom 250 rokov. Rastie juhovýchodne od obce Oravské Veselé v lokalite Grapa na okraji poľnej cesty v blízkosti starej drevenice.