Lipa na súkromnom pozemku

Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Je chránená z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 473cm, výškou 27m, priemerom koruny 22m a vekom 250 rokov. Rastie juhovýchodne od obce Oravské Veselé v lokalite Grapa na okraji poľnej cesty v blízkosti starej drevenice.