Dub letný – Medvecké

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 578cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z krajinotvorných, estetických, krajinárskych, dendrologických a dendrometrických dôvodov. Nachádza sa severovýchodne od obce Tekovské Lužany v poli pri odbočke do miestnej časti Medvecké.

Santovská lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 20m, obvodom kmeňa 470cm, priemerom koruny 8m a vekom viac ako 320 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Santovka v parku.

Plavovozokanská hruška

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Hruška obyčajná s výškou 14m, obvodom kmeňa 360cm, priemerom koruny 7m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v strede obce Plavé Vozokany v súkromnej záhrade.

Platany javorolisté v parku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to 7 exemplárov platanu javorolistého s výškou 25m, obvodom kmeňa 148-259cm, priemerom koruny 30m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z dôvodov estetického vzhľadu, mohutnosti stromov, ojedinelého výskytu a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Kukučínov v parku.

Kozárovská lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 19m, obvodom kmeňa 365cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 150 rokov. Významný a pamätný strom je chránený z vedeckých dôvodov. Nachádza sa v obci Kozárovce na cintoríne.