Územia európskeho významu

Na území okresu Košice-okolie sa nachádza 14 území európskeho významu. Čierna Moldava (SKUEV0348) Dlhý vrch (SKUEV0917) Haništiansky les (SKUEV0935) Hornádske lúky (SKUEV0940) Hornádske meandre (SKUEV0944) Horný vrch (SKUEV0356) Jasovské dubiny (SKUEV0349) Kloptaň (SKUEV0919) Milič (SKUEV0327) Palanta (SKUEV0737) Strahuľka (SKUEV0326) Stredné Pohornádie (SKUEV0328) Stredný tok Bodvy (SKUEV0954) Trebejovské skaly (SKUEV0941)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Košice-okolie sa nachádza 11 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 5 národných prírodných pamiatok, 4 prírodné pamiatky a 2 chránené areály. Bokšov Bujanovská dubina Drienovská jaskyňa Hatinská jaskyňa Havrania skala Herliansky gejzír Humenec Jasovská jaskyňa Jasovské dubiny Kloptaň Krčmárka Kunia priepasť Kysacká jaskyňa Malá Izra Malé brdo Malý Milič Miličská skala Nižnočajská pieskovňa Palanta Perínske rybníky Rankovské skaly Sivec Skalistý potok Slanský hradný vrch Trstinové jazero Turniansky hradný vrch Veľký Milič Vozárska Vysoký vrch Zádielska tiesňava Zemné hradisko

Lipa malolistá vo Veľkoidanskom parku

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1996. Lipa malolistá s výškou 32m, obvodom kmeňa 502cm, priemerom koruny 16m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Veľká Ida v parku pôvodne okolo objektu kaštieľa, v ktorom dnes sídli obecný úrad.