Šačianske tisy

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Je to 29 exemplárov tisu obyčajného s výškou 11m, obvodom kmeňa 56-198cm, priemerom koruny 4m a nezisteným vekom. Sú chránené z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádzajú sa v Košiciach v mestskej časti Šaca.

Vodný mlyn v Šaci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Vodný mlyn, tzv. Slávikov mlyn, z pálenej tehly bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1941. Trojpodlažná stavba s podkrovím, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Kaštieľna 21 východne od kaštieľa.

Kostol nanebovzatia Panny Márie v Šaci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený pred rokom 1275. Upravovaný bol v 14.storočí, barokovo v roku 1779 a v rokoch 1846 a 1964. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Kostol vincentínov sa nachádza uprostred námestia obce na ulici Kvetná.

Kostol svätého Michala, archanjela v Poľove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Klasicistický farský rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela z roku 1822. Upravovaný bol v roku 1858. Veža bola v rokoch 1896-1901 prestavaná do súčasnej podoby a výšky 31m. V rokoch po 1.svetovej vojne sa uskutočnili niektoré sanačné práce a podobná situácia sa zopakovala aj po 2. svetovej vojne. Ďalšie úpravy prebehli v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1960-1963. V rokoch 1995-1997 bola rekonštruovala strecha veže a fasáda. Posledná radikálna moderná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2001. Jednovežová jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, so širokým rovným záverom presbytéria a pristavanou sakristiou. Nachádza sa v strede obce.

Kostol svätého Bartolomeja v Myslave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Filiálny rímsko-katolícky farský Kostol svätého Bartolomeja bol postavený pred rokom 1382. Barokovo prestavaný bol v rokoch 1778-1792. Po požiari v roku 1808 bol znovu vybudovaný. Vnútorné rozmery lode kostola sú 16×10,5m. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, v priestoroch zaklenutá klenbami. Pred štítovým priečelím bola v roku 1873 dodatočne pristavaná malá predsieň spolu s vežou kostola. Hlavný oltár je z roku 1942. Je to kamenná architektúra s pilastrami a ústredným výklenkom v ktorom je umiestnená plastika svätého Bartolomeja, apoštola v nadživotnej veľkosti. Po stranách v oltári sú plastiky svätej Anny a svätého Juraja. V roku...