Most SNP (Nový most)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Nachádza sa na Viedenskej ceste juhozápadne od historického jadra Bratislavy.Autormi stavby sú Ladislav Kušnír, Jozef Lacko, Ivan Slameň a Arpád Tesár. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cestný most. Južná časť mosta s pilierom. Závesný oceľový most bol postavený v štýle neskorej moderny v rokoch 1967-1971. Upravovaný bol v roku 1998, v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003-2005, 2006, 2016 a 2017. Mostný pilier s reštauráciou. Pilier s reštauráciou (kaviareň Bystrica alebo UFO) postavený v štýle neskorej moderny v rokoch 1967-1971. Upravovaný bol v roku 1998, v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003-2005, 2006,...

Most Františka Jozefa I. (Starý most)

Národná kultúrna pamiatka Most vyhlásená v roku 2008. Most cez Dunaj. Postavený bol v rokoch 1889-1890 a bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Ten sa osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Bol to kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Až do roku 1972 to bol jediný most cez Dunaj v Bratislave. Nachádzal sa na železničnej trati Bratislava-Szombathely, ktorá bola otvorená v tom istom roku. V čase 1.Československej republiky (v tom čase sa volal Štefánikov most) cez most viedla železničná trať do Viedne. Jej koľaje boli osadené na cestnej časti mosta a v centre zdieľala trate s bratislavskými mestskými električkami. Pred oslobodením mesta koncom 2.svetovej vojny...