Most Františka Jozefa I. (Starý most)

Národná kultúrna pamiatka Most vyhlásená v roku 2008. Most cez Dunaj. Postavený bol v rokoch 1889-1890 a bol pomenovaný po vtedajšom rakúskom cisárovi a uhorskom kráľovi Františkovi Jozefovi I. Ten sa osobne zúčastnil slávnostného otvorenia. Bol to kombinovaný most pre cestnú, železničnú a pešiu dopravu. Až do roku 1972 to bol jediný most cez Dunaj v Bratislave. Nachádzal sa na železničnej trati Bratislava-Szombathely, ktorá bola otvorená v tom istom roku. V čase 1.Československej republiky (v tom čase sa volal Štefánikov most) cez most viedla železničná trať do Viedne. Jej koľaje boli osadené na cestnej časti mosta a v centre zdieľala trate s bratislavskými mestskými električkami. Pred oslobodením mesta koncom 2.svetovej vojny (3.4.1945) bola ustupujúcou nemeckou armádou oceľová časť zničená a jeden pilier bol poškodený. Po dobytí mesta sovietskymi vojskami postavila Červená armáda a jej nemeckí vojnoví zajatci v priebehu pol roka most, ktorý bol daný do prevádzky začiatkom roka 1946 a dostal pomenovanie Most Červenej armády. Pôvodne bol postavený ako dočasné riešenie (životnosť mal 15 rokov), no slúžil až do 2.12.2013. V roku 1968 sa začala prvá výrazná oprava mosta. Na cestnej časti mosta boli uložené električkové koľaje, po ktorých premávala električka až od roku 1951. Premávka bola ukončená v roku 1961. Vtedy bola obmedzená aj premávka vozidiel s hmotnosťou nad 12t. Železničná doprava na jednokoľajovej trati železničnej časti mosta slúžila až do roku 1983, kedy boli vlaky presmerované na Prístavný most. V roku 1984 prebehla ďalšia rekonštrukcia mosta. Bola odstránená železničná trať, na cestnej časti sa vymenila pôvodná mostovka za betónovú a pôvodné mostné polia z roku 1890 sa vymenili za nové. V roku 1990 bol most premenovaný na súčasný Starý most. Výmena pôvodnej mostovky v roku 1984 zapríčinila klesanie mosta. Preto bol v roku 2008 uzavretý pre individuálnu dopravu a v roku 2010 aj pre MHD, chodcov a cyklistov. V tom istom roku začali rekonštrukčné práce, bola vykonaná sanácia mostných pilierov a odstránila sa betónová mostovka (vážila 28t). V roku 2011 bola sprístupnená pešia časť mosta pre chodcov a cyklistov. V roku 2013 bol most uzavretý a začalo sa s jeho demontážou, ako aj s demontážou dvoch pôvodných pilierov a výstavbou nového piliera. Niektoré pôvodné piliere boli nadstavené. Pre verejnosť bol most otvorený 19.5.2016. Slúži električkovej, pešej a cyklistickej doprave. Most pozostáva zo železnej konštrukcie vyrobenej vo Vítkovických železiarňach, ktorá je umiestnená na kamenných pilieroch. Je dlhý 460m. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty, z ktorých na území Petržalky sú dva:

Mostný nájazd 2. Mostný nájazd Petržalka.

Mýtny dom 2. Solitérny mýtny dom.

Leave a Reply